Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

dr Jerzy Nowik, prof. WSFiZ

sem. zimowy 2022/2023

środa. godz. 8.00 – 10.00, pok. 22

e- mail: jerzy.nowik@wsfiz.edu.pl