Studia I-go stopnia

ROK I semestr II – Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej

ROK II semestr III – Praktyka zawodowa w ramach drugiego przedmiotu w przedszkolu

ROK II semestr IV – Praktyka zawodowa w ramach drugiego przedmiotu w szkole podstawowej (kl. I-III)

ROK III semestr V – Praktyka zawodowa w szkole podstawowej(klasy IV-VIII)

ROK III semestr VI – Praktyka zawodowa w SP II

Studia II-go stopnia

ROK II semestr IV – Praktyka instruktorska/Praktyka w szkole ponadpodstawowej

 

Szczegółowy HARMONOGRAM praktyk ujęty jest w organizacji roku na każdy kolejny rok akademicki

 

Opiekun Praktyk – mgr Beata Świrydowicz

 

Wykaz szkół z którymi współpracuje uczelnia:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku – XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 32, Przedszkole Samorządowe Nr 69.
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku – Szkoła Podstawowa Nr 38, Przedszkole Samorządowe Nr 86.
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.
 • Zespół Szkół w Księżynie – Szkoła Podstawowa im. KS. Michała Sopoćki w Księżynie, „Kubusiowe  Przedszkole w Księżynie”.
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie.
 • Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Językowa” z Oddziałami Dwujęzycznymi.
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mozaika”.

 

W przypadku indywidualnego wyboru szkoły prosimy o kontakt z Dziekanatem!

 

Instrukcja wypełniania Dziennika Praktyki Zawodowej:

 • Dziennik powinien być uzupełniony odręcznie.
 • Na ostatniej stronie Dziennika opiekun praktyki z ramienia szkoły (nauczyciel wf) przedstawia opinię o przebiegu praktyki i wystawia całościową ocenę.
 • Do Dziennika proszę dołączyć wydrukowane szczegółowe konspekty przeprowadzonych lekcji.
 • Każdy konspekt powinien być zatwierdzony i podpisany przez nauczyciela-opiekuna praktyki na terenie szkoły.
 • W razie potrzeby można dodrukować karty tygodniowe.

 

Dziennik praktyki psychologiczno – pedagogicznej w SP – I rok WF (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w SP (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w SP 2 (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w Szkole Ponadpodstawowej (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w ramach II-go przedmiotu w Przedszkolu (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w ramach II-go przedmiotu w Szkole Podstawowej (pobierz)

DZIENNIK PRAKTYKI INSTRUKTORSKIEJ (pobierz)

KONSPEKT – SCENARIUSZ LEKCJI (pobierz)

Arkusz kalkulacyjny MTSF (pobierz)