DZIEKANAT

Tel. 85 67 85 906

605 300 268

 

WŁADZE

Dziekan: dr Jerzy Nowik

e- mail: jerzy.nowik@wsfiz.edu.pl

PRACOWNICY DZIEKANATU:

Kierownik: mgr Magdalena Topolańska

e-mail: magdalena.topolanska@wsfiz.edu.pl

mgr inż. Joanna Kiryluk

e-mail: joanna.kiryluk@wsfiz.edu.pl

mgr Joanna Kazberuk

e-mail: joanna.kazberuk@wsfiz.edu.pl