Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki są PŁATNE.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

Czesne i inne opłaty należy wpłacać w Kwesturze lub na konto Uczelni

NUMER KONTA:

od 1 października 2022 obowiązuje nowy numer konta bankowego:

19 1240 5211 1111 0000 4929 0899 Bank Pekao SA

w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko, rok studiów oraz informację dotyczącą wpłaty (wpisowe, czesne itp.)

Wysokość opłat za studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku:

 • opłata roczna wychowanie fizyczne (studia I-go stopnia) – 4950,00 zł
 • opłata roczna wychowanie fizyczne (studia II-go stopnia) – 4950,00 zł 

W przypadku jednorazowej wpłaty semestralnej czesne ulega zmniejszeniu odpowiednio:

 • semestr zimowy z 2200,00 zł na 2100,00 zł – płatne do  10 października 2022 r.
 • semestr letni z 2750,00 zł na 2650,00 zł – płatne do  31 stycznia 2023 r.

!!! W przypadku braku wpłaty w terminie będą naliczane odsetki.

———————————————————————————————————————–

Harmonogram płatności:

  Studia I-go i II-go stopnia kierunek WF
                 Studia stacjonarne/niestacjonarne      4950,00 zł 
Wpisowe w kwocie 500,00 zł płatne w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji dotyczy studentów I roku 

(z wpisowego zwolnieni są absolwenci studiów I-go stopnia WSWFiT)

      Terminy płatności Wysokość raty
15.10.2022 r. 550,00 zł
05.11.2022 r. 550,00 zł
05.12.2022 r. 550,00 zł
05.01.2023 r. 550,00 zł
05.02.2023 r. 550,00 zł
05.03.2023 r. 550,00 zł
05.04.2023 r. 550,00 zł
05.05.2023 r. 550,00 zł
05.06.2023 r. 550,00 zł

 

Dodatkowe opłaty i ich wysokość:

 • opłata rekrutacyjna na studia I-go i II-go stopnia – 85,00 zł;
 • opłata wpisowego – 500,00 zł;
 • opłata za przełożenie terminu obrony pracy dyplomowej, magisterskiej do 30 grudnia – 300,00 zł;
 • opłata reaktywacyjna wynosi 200,00 zł;
 • opłata jednorazowa za elektroniczną legitymację studencką – 17,00 zł;
 • opłata za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej – 25,00 zł;
 • opłata za powtórzenie przedmiotu (warunek) – od 50 do 400,00 zł;
 • opłata za dodatkową specjalizację instruktorską – 500,00 zł;
 • opłata za specjalizację trenera II klasy – 800,00 zł;
 • opłata za legitymację instruktorską / dyplom trenera II klasy – 50,00 zł;
 • opłata administracyjna za urlop dziekański, przysługujący studentom po I roku studiów – 500 zł;
 • opłata za egzamin na instruktora lub trenera – 150 zł;
 • opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł;
 • opłata za wydanie  odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł;
 • opłata za wydanie zaświadczenia na druku firmowym – 8,00 zł
 • opłata za wydanie zaświadczenia innego formatu – 5,00 zł;
 • inne, nie uwzględnione wyżej opłaty administracyjne.

Powyższe opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy WSWFiT przed przystąpieniem do zaliczenia, egzaminu bądź wydania właściwego dokumentu.

Do pobrania

Plik
pdf Regulamin opłat