Termin składania dokumentów i wyniki rekrutacji:

termin składania dokumentów:

REKRUTACJA PODSTAWOWA od 8 LIPCA do 29 LIPCA 2022 r. 

==> ogłoszenie wyników: 1 SIERPNIA 2022 r. po godzinie 12.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 1 WRZEŚNIA do 29 września 2022 r.

==> ogłoszenie wyników: 30 WRZEŚNIA 2022 r. po godzinie 12.00

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru Kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w Rektoracie lub na konto Uczelni: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny online (TUTAJ)/ lub uzupełnić drukowanymi literami Ankietę Osobową (TUTAJ)
 2. Świadectwo dojrzałości (ksero)
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (ksero)
 4. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Rektoracie Uczelni)
 5. Podanie o wyrobienie Legitymacji Studenckiej – wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej (płyta CD) – wymiary 20 mm x 25 mm (dodatkowo jedno zdjęcie legitymacyjne)
 6. Oświadczenie o umiejętności pływania (do pobrania TUTAJ)
 7. Zaświadczenie pozwalające na przyznanie punktów preferencyjnych w przypadku posiadania klas sportowych lub szczególnych osiągnięć sportowych
 8. Dokumenty potwierdzające działalność w kulturze fizycznej lub turystyce (legitymacje instruktorskie, patenty i inne uprawnienia)
 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 85 zł (płatne gotówką lub przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325)

Procedura przyjęcia na studia:

 1. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na studia jest miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów.
 2. Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.
 3. Składanie dokumentów odbywa się:
  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Rektoracie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,
  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).
 4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy w ciągu 7 dni dokonać opłaty wpisowej
  w wysokości 500 zł, a następnie opłacić czesne. Wysokość opłat oraz terminy można sprawdzić w tabeli opłat w panelu Strefa studenta.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.