Termin składania dokumentów i wyniki rekrutacji:

* termin składania dokumentów:

REKRUTACJA PODSTAWOWA od 8LIPCA do 29 LIPCA 2022 r. 

==> ogłoszenie wyników: 1 SIERPNIA 2022 r. po godzinie 12.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 1 WRZEŚNIA do 29 września 2022 r.

==> ogłoszenie wyników: 30 WRZEŚNIA 2022 r. po godzinie 12.00

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej ds. Doboru kandydatów na Studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku należy uiścić OPŁATĘ  WPISOWĄ w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w Rektoracie lub na konto Uczelni: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny (TUTAJ)
 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (licencjat).
 3. Suplement do dyplomu.
 4. Posiadane legitymacje instruktorskie.
 5. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Rektoracie Uczelni).
 6. Podanie o wyrobienie Legitymacji Studenckiej wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej (płyta CD) – wymiary 20 mm x 25 mm. Dodatkowo jedno zdjęcie legitymacyjne.
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 85 zł (płatne gotówką lub przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325).

Procedura przyjęcia na studia

 1. Podstawowym kryterium postępowania rekrutacyjnego jest kolejność złożenia wymaganej dokumentacji.
 2. Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia I-go stopnia z wychowania fizycznego lub posiadają przygotowanie pedagogiczne.
 3. Kandydat, który uzyskał negatywne orzeczenie Komisji Lekarskiej zostaje wyeliminowany z postępowania rekrutacyjnego.
 4. Składanie dokumentów odbywa się:
  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 w Rektoracie Uczelni: ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,
  • drogą pocztową (dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę).
 5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy w ciągu 7 dni dokonać opłaty wpisowej w wysokości 500 zł, a następnie opłacić czesne. Wysokość i terminy opłat można sprawdzić w tabeli opłat w panelu Strefa studenta.

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Senatu WSWFiT w Białymstoku, którą można zobaczyć TUTAJ.