Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku oferuje możliwość kształcenia na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

Zgłoszenie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku jest przesłanie formularza zgłoszeniowego:

  • pocztą na adres: WSWFiT w Białymstoku, ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok,
    lub mailem na adres: wswfit@wswfit.com.pl

Karta zgłoszenia do pobrania na dole strony
Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero dyplomu lub jego odpis),
  • 2 fotografie (3,5 x 4,5cm),
  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Opłaty za studia podyplomowe w wysokości określonej dla poszczególnych kierunków oraz opłata wpisowa w wysokości 200 zł powinna być uiszczona na rachunek bankowy Uczelni.

Do pobrania

Plik
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Karta zgłoszenia na studia podyplomowe WSWFiT