Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki zaprasza na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, które chcą pogłębić posiadaną wiedzę
i zdobyć dodatkowe kompetencje.

Oferujemy możliwość kształcenia na kierunkach studiów podyplomowych:

  • Gimnastyka korekcyjno kompensacyjna
  • Masaż sportowy
  • Odnowa biologiczna w sporcie
  • Trening medyczny w sporcie
  • Wychowanie fizyczne dla nauczycieli
  • Wychowanie fizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Więcej informacji można uzyskać osobiście telefonicznie pod numerem 605 300 268
lub w Dziekanacie Wydziału WFiT w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40 pok. 22

Do pobrania

Plik
pdf Regulamin studiów podyplomowych